जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत राज्यातील ६० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी

0
42
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबई:  जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत राज्यातील दरडोई निकषापेक्षा जास्त असलेल्या ६० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना, राज्यातील ८५८ कोटींच्या कामांना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे संचालक ऋषीकेश यशोद यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

चला उद्योजक बनाः  एनएलएम योजनेत कुक्कुट, शेळी, मेंढी, वराह पालनासाठी असे घ्या अर्थसहाय्य

मजीप्र अंतर्गत मान्यता मिळालेल्या योजनाः

पुणे जिल्हा: थोपटेवाडी- लाटे प्रा.पाणी पुरवठा योजना ता. बारामती, गोजुबावी खराडेवाडी प्रा.पाणी पुरवठा योजना बारामती, देऊळगाव-रसाळ प्रा.पा.योजना ता. बारामती, कटफळ- तैनकवाडी प्रा.पा.पुर यो, ता. बारामती, पुणे, लोणी भापकर प्रा.पाणी पुरवठा योजना ता. बारामती, निमसाखर पाणी पुरवठा योजना ता. इंदापूर, पुणे, सुपे  पाणी पुरवठा योजना ता.बारामती,

अहमदनगर जिल्हा: बेलवंडी बु. पाणी पुरवठा योजना, ता. अहमदनगर,  वाढीव मिरजगाव पाणी पुरवठा योजना ता. कर्जत, अहमदनगर, वारी कान्हेगाव पाणी पुरवठा योजना ता. कर्जत, जि.अहमदनगर, माळेगाव थडी पाणी पुरवठा योजना ता. कोपरगाव अहमदनगर, निमगाव भोजापूर व ३ गावे पाणी पुरवठा योजना ता.संगमनेर जि. अहमदनगर, जवळेकडलग व १ गावे पाणी पुरवठा योजना ता. संगमनेर जि.अहमदनगर, गुंजाळवाडी व १ गावे पाणी पुरवठा योजना, ता.संगमनेर जि. अहमदनगर,

नाशिक जिल्हा: चिंचवड व ६ गावे पाणी पुरवठा योजना ता. त्र्यंबक, जि. नाशिक

लातूर जिल्हा: निटूर, ता. निलंगा जि. लातूर, कासारशीरसी, ता. निलंगा, जि. लातूर, पाखरसांगवी, ता जि. लातूर.

जळगाव जिल्हा: धानोरा, ता. चोपडा जि. जळगाव, उचंदे व ७ गावे, ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव.

अमरावती जिल्हा: १९ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ता.चांदूरबाजार जि. अमरावती, नांदगाव पेठ व ३२ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, ता. जि. अमरावती, तेल्हारा व ६९ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना जि. अमरावती, १०५ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना,अमरावती

बुलडाणा जिल्हा: चिंचोली व ३० गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ता. खमगांव व ता. शेगांव, बुलढाणा, मौ. पाडळो व ५ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, बुलडाणा

नागपूर जिल्हा: घोट, ता. चामोर्शी, जि. गडचिरोली नळ पाणी पुरवठा योजना, नागपूर

रत्नागिरी जिल्हा: मौ. धोपवे, ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी, मौ.पालगड, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी.

रायगड जिल्हा: मौ.कडाव, ता.कर्जत, जि.रायगड, मौ.देवन्हावे, ता.खालापूर, जि.रायगड.

ठाणे जिल्हा: मौ.रायता व १४ गावे प्रा.पा.पु ता.कल्याण, जि. ठाणे.

जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा योजनेस मान्यता मिळालेल्या योजनाः

कोल्हापूर जिल्हा: बहिरेवाडी, ता. आजरा जि. कोल्हापूर, मो. हरपवडे ता. आजरा जि. कोल्हापूर, मौ. न्हाव्याचीवाडी, ता. भुदरगङ जि. कोल्हापूर.

परभणी जिल्हा: मौ. जलालपूर, ता. परभणी, जि. परभणी, मौ. बानेगाव व मौ. माहेर ता. पूर्णा, जि. परभणी.

अमरावती जिल्हा: मौ. काट आमला, ता. जि. अमरावती नळ पाणी पुरवठा योजना अमरावती, मौ.वडाळा नळ पाणी पुरवठा योजना, ता.वरूड, जि.अमरावती, मौ. टेंभर्णी नळ पाणी पुरवठा योजना, ता.चांदुररेल्वे, जि. अमरावती, मौ.तुळजापूर नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. चांदुररेल्वे,जि. अमरावती, मौ. बहादरपुर नळ पाणी पुरवठा योजना, ता.भातकुली जि. अमरावती, मौ.खल्लार नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. भातकुली, जि. अमरावती, मौ. भोपापुर नळ पाणी पुरवठा योजना, ता.अचलपूर,अमरावती,  मौ.बगदरी नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती, मौ.बबईढाणा नळ पाणी पुरवठा योजना, ता.धारणी, जि.अमरावती, मौ.बागापूर नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. चांदूररेल्वे, जि.अमरावती.

भंडारा जिल्हा: मौ. घोडेझरी (सोनेगाव) नळ पाणी पुरवठा योजना, ता. लाखांदुर, जि. भंडारा, मौ.डोंगरदेव नळ पाणी पुरवठा योजना, ता.मोहाडी, जि.भंडारा, मौ.मेहगांव नळ पाणी पुरवठा योजना, ता.मोहाडी, जि.भंडारा.

वर्धा जिल्हा: मौ.सेलू (कोल्ही) नळ पाणी पुरवठा योजना ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा, मौ.कोल्ही नळ पाणी पुरवठा योजना ता.हिंगणघाट, जि.वर्धा.

वाशिम जिल्हा: मौ.मोहजा इंगोले नळ पाणी पुरवठा योजना, मौ.पार्डी आसरा नळ पाणी पुरवठा योजना,  मौ.तपोवन व पुंजाजी नगर नळ पाणी पुरवठा योजना, मौ.मसोला बु.न.पाणी पुरवठा योजना, मौ.बांबर्डा न.पाणी पुरवठा योजना, मौ.शिंगणापूर नळ पाणी पुरवठा योजना, मौ. जानोरी नळ पाणी पुरवठा योजना, मौ. गिर्डी नळ पाणी पुरवठा योजना, वाशिम.

या ६० पाणीपुरवठा योजनेस उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा