पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज, निकषांपलीकडे वाढीव दराने मदत!

0
32
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली असून, यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाईल. आपत्तीग्रस्त नागरीकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या निधीपैकी मदतीसाठी १५०० कोटी रुपये, पुनर्बांधणीसाठी ३००० कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी ७००० कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वाढीव दराने मदतः  कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडीवस्तू यांचे नुकसानीकरिता ४८ तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल करुन ५००० रुपये  प्रतिकुटुंब , कपडयांचे नुकसानीकरिता आणि  ५००० रुपये प्रतिकुटुंब,  घरगुती भांडीवस्तु यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.

पशुधन नुकसानीची भरपाई अशीः

दुधाळ जनावरेः ४०,००० रुपये प्रति जनावरे, ओढकाम करणारी जनावरेः  ३०,००० प्रति जनावरे, ओढकाम करणारी लहान जनावरेः २०,००० प्रतिजनावरे, मेंढी,बकरी,डुकरः  ४००० (कमाल ३ दुधाळ जनावरे किंवा कमाल ३ ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल ६ लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल ३० लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी रु ५० प्रतिपक्षी, अधिकतम रु ५००० रुपये प्रतिकुटुंब.

 घरांच्या पडझडीसाठी मदतः पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या आणि कच्च्या घरांसाठी १,५०,०००  रुपये प्रतिघर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान ५०%) पक्क्याकच्च्या घरांसाठी मदत ५०,००० प्रतिघर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान २५ %) पक्क्याकच्च्या घरांसाठी मदत २५,००० प्रतिघर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान १५ %) कच्च्या पक्क्या घरांसाठी रु १५,००० प्रतिघर. नष्ट झालेल्या झोपड्या रु १५,००० प्रतिझोपडी. (शहरी भागात मात्र ही मदत घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपड्यासाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील).

मत्स्य बोटी व जाळयांसाठी अर्थसहाय्यः अंशत: बोटीचे नुकसान  १०,००० रुपये, बोटींचे पूर्णत: नुकसानः  २५,०००, जाळ्यांचे अंशत: नुकसानः ५०००, जाळयांचे पूर्णत: नुकसानः५००० रुपये.

हस्तकला कारागीरांना अर्थसहाय्यः जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५०,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दुकानदारांना अर्थसहाय्यः जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त.५०,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

टपरीधारकांना अर्थसहाय्यः जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १०,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्यः कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी ५००० रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सर्वंकष, कायमस्वरुपी धोरण आखा मुख्यमंत्रीः या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ते असे, दरडप्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. पूराची वारंवारिता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत करुन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा. या अभ्यासाचा  अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नद्यांच्या खोली करणाचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे व पूरसंरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास करून शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा